Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Giá viện phí

bang gia kham chua benh va cac dich vu ky thuat ap dung ngay 14012020

Bảng giá khám chữa bệnh và các dịch vụ kỹ thuật (Áp dụng ngày 14/01/2020)

/ 4966

   Dưới đây là bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện quận Tân Phú, quý bệnh nhân có thể tham khảo: (Áp dụng theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế):

bang gia vien phi ap dung ngay 2082019

Bảng giá viện phí (Áp dụng ngày 20/8/2019)

/ 4301

    Dưới đây là bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện quận Tân Phú, quý bệnh nhân có thể tham khảo: (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế): Tải file theo đường dẫn: ...

bang gia vien phi nam 2019 cap nhat

Bảng giá viện phí năm 2019 (cập nhật)

/ 11297

Tải file theo đường dẫn : Bảng giá viện phí ...

bang gia thuoc benh vien quan tan phu nam 2019

Bảng giá Thuốc Bệnh viện quận Tân Phú năm 2019

/ 1133

     Bảng giá thuốc sử dụng tại Bệnh viện quận Tân Phú năm 2019 như sau: Tải file theo đường dẫn sau : Bảng giá Thuốc năm 2019   ...

bang gia thuoc nam 2018

Bảng giá thuốc năm 2018

/ 559

 Bảng giá thuốc tại Bệnh viện quận Tân Phú năm 2018: ...

bang gia thuoc nam 2017

Bảng giá thuốc năm 2017

/ 4138

Dưới dây là bảng giá thuốc tại Bệnh viện quận Tân Phú: ...

Khảo sát sự hài lòng của Khách hàng
Xác nhận:

Liên kết website

Bản đồ vị trí