Chào mừng đến với trang thông tin Bệnh viện quận Tân Phú

Danh mục Phác đồ điều trị Ngoại Khoa

    Căn cứ các quyết định về phác đồ điều trị, nhằm hỗ trợ Bác sĩ trong việc chẩn đoán và điều trị, bệnh viện hướng dẫn các phác đồ về chẩn đoán và điều trị Ngoại Khoa như sau:  

Danh mục Phác đồ điều trị Ngoại Khoa
DANH MỤC
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA
     
STT Tên phác đồ Áp dụng theo phác đồ Mức độ áp dụng Bổ sung Quyết định số Đính kèm phác đồ
Phần 1: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
CẤP CỨU
 1.  
Điều trị gãy hở BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Cấp cứu vết thương tứ chi: vết thương phần mềm, vết thương khớp, vết thương hở BV
 Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Phác đồ xử lý các biến chứng sớm của gãy xương BV
Chấn thương Chỉnh hình
Cận lâm sàng: Không thực hiện chụp DSA Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy xương trẻ em BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Khâu nối chi đứt lìa BV Nhân Dân 115 Điều trị: Không nối được chi đứt lìa Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Khâu nối thần kinh BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không ghép thần kinh Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Vết thương phần mềm BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tổn thương mạch máu ngoại biên BV Bình Dân Cận lâm sàng: Không chụp DSA
Điều trị: Không nối chi
Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Điều trị bỏng người lớn BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Mất da vùng gót BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Mất da đầu ngón (búp ngón) BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Khó thở ở bệnh nhân hậu phẫu BV
Trưng Vương
Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
CHI TRÊN
 1.  
Gãy xương đòn BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Trật khớp chi trên trong chấn thương BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Trật khớp vai tái hồi BV Nguyễn Tri Phương Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật nội soi Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Rách chóp xoay BV Nhân Dân 115 Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật nội soi Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy đầu trên xương cánh tay BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật thay chỏm xương cánh tay Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy thân xương cánh tay BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy kín xương cẳng tay BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy đầu dưới xương quay BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy Galeazzi BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy kín Monteggia ở người lớn BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chèn ép thần kinh trụ BV Nhân Dân Gia Định Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
CHI DƯỚI
 1.  
Gãy kín thân xương đùi do chấn thương ở người lớn BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy liên mấu chuyển xương đùi BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật KHX bằng dụng cụ DHS dưới C-arm Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy cổ xương đùi BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật thay khớp háng. Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy thân xương đùi BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy đầu xa xương đùi BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật cho gãy hở độ III (trang 110) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy mâm chày BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng gãy Schatzker IV, V, VI (trang 117) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Lỏng gối do trật khớp gối cũ,
tổn thương nhiều dây chằng
BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đứt dây chằng chéo trước gối BV Nguyễn Tri Phương Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Trật khớp gối do chấn thương BV
Chấn thương Chỉnh hình
Cận lâm sàng: Không thực hiện chụp DSA Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy thân xương cẳng chân BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy mắt cá chân BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gãy khung chậu và ổ cối BV Nhân Dân 115 Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
CỘT SỐNG
 1.  
Chấn thương cột sống và tủy sống cổ BV Nhân Dân Gia Định Điều trị: không áp dụng phẫu thuật và kéo nắn cột sống Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chấn thương cột sống lưng, thắt lưng BV Nhân Dân 115 Điều trị: Không áp dụng phẫu thuật (trang 153) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ - ngực – lưng BV Nhân Dân Gia Định Điều trị: không áp dụng phẫu thuật 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Trượt cột sống thắt lưng BV Nhân Dân Gia Định Điều trị: không áp dụng phẫu thuật 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chẩn đoán và điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng BV Nhân Dân Gia Định Điều trị: không áp dụng phẫu thuật 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
CÁC BỆNH LÝ KHÁC
 1.  
Loãng xương BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không dùng thuốc nhóm Biphosphonate. 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Gout BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Nhiễm trùng khớp do vi khuẩn BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm khớp dạng thấp BV
Chấn thương Chỉnh hình
Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hội chứng Dequarvain BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hội chứng ống cổ tay BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Thoái hóa khớp gối BV
Chấn thương Chỉnh hình
Điều trị: Không áp dụng đục xương sửa trục, hàn khớp, thay khớp (trang 196) 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hoại tử chỏm xương đùi BV Nguyễn Tri Phương Điều trị: Không áp dụng thay khớp háng (trang 198) 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Thoái hóa khớp BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đau thắt lưng BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm gân gấp ngón tay (ngón tay lò xo ) BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hội chứng cổ vai cánh tay BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng: Không thực hiện xạ hình xương (trang 213) 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đau thần kinh tọa BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm cột sống dính khớp BV
Nguyễn Trãi
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm quanh khớp vai BV
Nguyễn Trãi
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Phác đồ sử dụng thuốc kháng đông BV Nguyễn Tri Phương Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Phác đồ điều trị giảm đau sau phẫu thuật chấn thương chỉnh hình BV Chấn thương Chỉnh hình Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
Phần 2: NGOẠI TỔNG QUÁT
CẤP CỨU
 1.  
Cấp cứu chấn thương sọ não BV
Trưng Vương
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chấn thương ngực kín và vết thương ngực BV Cấp Cứu Trưng Vương Điều trị:
- Không áp dụng thở máy trong mảng sườn di động nặng.
- Chuyển tuyến trên khi tổn thương cơ quan trung thất và tràn máu trung thất.
Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
 
 
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn điều trị thoát vị hoành BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tràn dịch màng phổi BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tràn khí màng phổi tự phát BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chấn thương thận kín BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng: Không thực hiện chụp động mạch thận (trang 268) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm ruột thừa BV Nhân Dân Gia Định Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Tắc ruột cơ học BV
Nguyễn Trãi
Áp dụng hết phác đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn điều trị và theo dõi vỡ bàng quang BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Chấn thương cơ quan sinh dục nam BV Bình Dân Điều trị: Không thực hiện phẫu thuật ghép nối dương vật (trang 291) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Cơn đau quặn thận BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Thủng dạ dày tá tràng BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Sỏi kẹt niệu đạo BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn điều trị viêm tụy cấp BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
GAN – MẬT – TỤY
 1.  
Bệnh sỏi mật BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng: Không thực hiện ERCP, MRCP 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Xử lý viêm đường mật cấp BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng: Không thực hiện được XQ đường mật và siêu âm qua nội soi, MRCP
Điều trị:  Không thực hiện được:
- Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) (trang 309)
- Dẫn lưu đường mật qua da (trang 308)
Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
 
 
 
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm túi mật cấp BV Nhân Dân 115 Cận lâm sàng:  Không thực hiện ERCP Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sỏi trong gan - ngoài gan BV Bình Dân Cận lâm sàng: Không thực hiện chụp MRCP
Điều trị: Không thực hiện được nội soi đường mật
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sỏi đường mật ngoài gan BV Bình Dân Điều trị: Không thực hiện được lấy sỏi qua ERCP 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị
ung thư tế bào gan
BV Bình Dân Cận lâm sàng: Không thực hiện sinh thiết kim.
Điều trị: Không thực hiện:
- Phẫu thuật ghép gan, hủy u bằng sóng cao tần (trang 325)
- TACE (trang 325)
- Hóa trị nhắm đích (trang 325)
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
 
 
 
 
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
TIÊU HÓA
 1.  
Bệnh nứt Hậu môn BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh viêm nhiễm vùng Hậu môn BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh trĩ BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Sa trực tràng BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Polyp trực tràng BV Bình Dân Cận lâm sàng: Không thực hiện được nội soi đại tràng ảo (trang 337) Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh túi thừa đại tràng BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Rò hậu môn BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Thoát vị bẹn BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn điều trị ung thư dạ dày BV Bình Dân Điều trị: Không áp dụng hóa trị tân hỗ trợ và hóa trị hỗ trợ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng - trực tràng BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
TIẾT NIỆU – SINH DỤC
 1.  
Tăng sinh lành tính tiến tiền liệt BV Cấp Cứu Trưng Vương Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Nang vú BV
Ung Bướu
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Điều trị bướu vú lành tính BV
Ung Bướu
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Điều trị thay đổi sợi bọc tuyến vú BV
Ung Bướu
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn điều trị và theo dõi sỏi thận BV Bình Dân Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn và điều trị sỏi niệu quản BV Bình Dân Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong bệnh lý tiết niệu BV Bình Dân Áp dụng hết phác đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
DINH DƯỠNG
 1.  
Dinh dưỡng điều trị bệnh lý gan mật BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân trước và
sau mổ
BV Nhân Dân 115 Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân nằm viện BV
Nhân Dân Gia Định
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân nằm viện BV
Nhân Dân Gia Định
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
CÁC BỆNH LÝ KHÁC
 1.  
Cường giáp BV Nhân Dân 115 Cận lâm sàng: Không thực hiện xạ hình tuyến giáp
Điều trị: Không áp dụng xạ trị và dùng Iod phóng xạ 131 (trang 425)
299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Viêm giáp BV
Nhân Dân Gia Định
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Suy giáp BV
Nhân Dân Gia Định
Áp dụng hết phát đồ 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bướu giáp bình giáp và các nhân tuyến giáp BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng: Không thực hiện xạ hình tuyến giáp, FNA
Điều trị: Không áp dụng xạ trị và dùng Iod phóng xạ 131
Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
 
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Bệnh suy tĩnh mạch nông chi dưới mãn tính BV Cấp Cứu Trưng Vương Cận lâm sàng:Không thực hiện DSA
Điều trị:  Không áp dụng chích xơ tạo bọt
Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023  
 
Đính kèm chẩn đoán và phác đồ
 1.  
Nang giáp lưỡi BV Bình Dân Áp dụng hết phát đồ Điều trị: bổ sung thuốc Escin 40mg 299/QĐ-BVQTP ngày 15/02/2023 Đính kèm chẩn đoán và phác đồ


  
  

Liên kết website

Bản đồ vị trí